FAQ - Vanliga frågor och svar

 

1. Vad är HVO?

HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) är ett 100% förnybart dieselbränsle  och framställs genom vätebehandling av växt och djurfetter. HVO består av samma typ av molekyler som i diesel, men innehåller inte svavel eller aromater. HVO kan ersätta fossil diesel direkt i våra fordon.

2. Kan man alltså tanka HVO direkt i sin dieselbil?

Ja, det stämmer. HVO har samma bränsleegenskaper som fossil diesel men däremot låga utsläpp och hög klimatnytta. Den är därför bättre för både hälsan och miljön.

3. Har bilen några garantier eller är godkänd för HVO?

För tunga fordon har de ledande tillverkarna (Volvo, Scania, Mercedes mfl) godkänt HVO som bränsle. Personbilarna ligger fortfarande efter här i Sverige, men i USA har alla tillverkare godkänt HVO för dieselfordon. För företag finns möjlighet att teckna garantier för era fordon, kontakta oss så berättar vi mer.

4. Var kan man tanka HVO och vad kostar det?

Energifabriken säljer idag HVO på egna tankstationer, samt levererar direkt i bulk. För att tanka behöver man Energifabrikens tankkort som du kan ansöka om här. Priset på HVO är jämförbart med vanlig diesel och med vårt tankkort får du ytterligare rabatt.