Tanka

Energifabriken driver tankstationer för HVO och RME som är 100 % förnybara bränslen.

Vår RME, Verdis Polaris är av premiumkvalitet och används främst i tunga fordon. Här kan du läsa mer om vår RME. Vår HVO produceras från slakteriavfall och vegetabiliska restfetter. Här kan du läsa mer om vår HVO.

 

 

Tankkort

För tanka på våra stationer ansöker du om vårt tankkort och betalar mot faktura.  Läs mer och ansök.