Råvaror för RME

 

Energifabrikens generella inställning till olika råvaror (och olika biodrivmedel) är att alla behövs, och att de i så gott som alla lägen är bättre än sina fossila motsvarigheter. Utmaningen i att ersätta fossila drivmedel är svår. Inställningen till olika typer av restprodukter är självklart positiv.

 

Rapsolja

För tillverkning av RME används uteslutande rapsolja, till största delen odlad i Sverige och  Danmark. Europeisk raps odlas effektivt och har bra GHG-värden.

Kommentar: Energifabriken är positiva till att grödbaserade råvaror används till biodrivmedel. Det är ett sätt att hålla åkermark i hävd samt i beredskap att producera både drivmedel och livsmedel. En ökad efterfrågan påverkar odlarens beslut i odlingen. Men produkten, rapsoljan, kan vid en större livsmedelskris användas som livsmedel och tillfälligt ersättas med fossila bränslen.

 

Utveckling

 

Energifabriken bedriver utvecklingsarbete och tester med oktanol som biodrivmedel.

Oktanol kan tillverkas av många olika råvaror. Skog, vete och biogas är realistiska råvaror för detta drivmedel.