Ecobränsle RME100 – ett svenskt inhemskt biobränsle

Ecobränsle RME100 – ett inhemskt svenskt biobränsle som är giftfritt. Det framställs av raps och biometanol. Biprodukt från produktionen är glyserol, den används som proteinfoder till kor eller för biogasproduktion.  Växthusgaserna minskar med över 60%.  Energifabrikens RME100 håller marknadens bästa kvailte, den har låg vattenhalten och lite föroreningar. Den höga kvaliten är kan hållas då vår produktion ligger vägg i vägg med rapsoljeproducenten. Färsk rapsolja höjer kvailten. Vi använder extraherad rapsolja som utvinns ur rapskakan efter pressning. Det är en kvalite som inte används till livsmedel, så det finns ingen konrurrens mellan livsmedel och biobränslet RME100. Kvaliten ligger långt under vad specifikationen för RME100 kräver. Det är stor skillnad på Energifabrikens RME100 och annan RME som kan vara producerad för att användas som låginblandad produkt. Våra  RME-kunder finns inom tunga transporter och entreprenad, som distribution, renhållning, bulktransporter, kollektivtrafik, lantbruk samt värmeverk. Vi är även specialiserade på omställning av olika typer av specialmaskiner från diesel till RME100. Vi kalkylerar omställningens klimatresultat för varje enskild verksamhet

Klimatkalkyl

Fyll i din dieselförbrukning och se hur mycket du kan reducera dina utsläpp av koldioxid genom att byta till RME.

ÅRLIG DIESELVOLYM I LITER

 
 
 

Drift
När du använder bränsle från Energifabriken kan du vara säker på att det fungerar. Vi har marknadens högsta kvalitet.  Tex har Energifabrikens RME en låg vattenhalten, långt under specifikationen. Vi samarbetar med världens bästa tillverkare av drivmedel. Vi har full spårbarhet och analys på alla leveranser vi gör. Vi bevakar också den politiska situationen. Din anläggning hålls fylld och bränslet finns alltid tillgängligt.

Uppföljning
Vi följer upp och sammanställer e­ffekterna av ditt bränslebyte. Vi hjälper dig redovisa för dina kunder och vi hjälper dig även att kommunicera ut e­ffekterna till dina framtida kunder med exempelvis pressmeddelanden etc. Vi hjälper dig att ta hem hela vinsten i med ett fossilfritt drivmedel.

Vad är RME100

RME står för RapsMetylEster och är omförestrad rapsolja. Tillverkningen sker genom att en blandning av 90% rapsolja och 10% metanol reagerar i en förestringsanläggning under högt tryck och hög temperatur. I processen bildas RME och glycerol. RME är inte brand- eller miljöfarligt, ADR-klassat eller hälsoskadligt. Med RME är det möjligt att ställa om befintliga fordonsflottor till förnyelsebart bränsle och kraftigt minska klimatpåverkan. Energifabriken levererar RME som är speciellt anpassad för att köras på 100% och genom en svenskpatenterad efterbehandlingsprocess köldsäkras bränslet och anpassas för nordiskt klimat. Detta skapar en outstanding driftsäkerhet, året runt, ned till 20 minusgrader. Energifabriken har ett nära samarbete med Adesso Bioproducts (fd Perstorp). Energifabrikens RME100 är tillverkad i Sverige.

Energifabrikens RME100 ersätter fossilt bränsle i konventionella dieseldrivna fordon. Användningen är störst bland tunga fordon, samt inom entreprenad- och lantbruksdrift. Anpassningen till RME är enkel och Energifabriken tillhandahåller rutiner för omställning. RME kan också
användas som ersättning för fossil eldningsolja i de flesta oljebrännare utan ombyggnation.

Med Energifabrikens RME100 kommer flera fördelar:

  • Upp till 70% lägre klimatutsläpp (livscykelberäkning)
  • Låg vattenhalt
  • Stabil hög kvalitet
  • Väl beprövad teknik
  • Används i befintliga fordon
  • Förnybart alternativ till eldningsolja i standardpannor
  • Giftfritt för människor och miljö
  • Ej brandfarligt
  • Bryts lätt ner i naturen