Fossilfria lantbruk

Energifabrikens tre ägarfamiljer driver också lantbruk i Östergötland. Sedan 2010 drivs dessa lantbruk helt utan fossila bränslen. All fossil diesel i traktorer, tröskor och bilar är utbytta förnybar RME och HVO. Bränsle för uppvärmning och torkning har bytts från fossil eldningsolja till flis och pellets. Småmaskiner har konverterats till etanol eller bytts ut till eldrivna. Givetvis är elen som köps grön. Transporter in och ut från gården görs med förnybara bränslen. Totalt går 130 lastbilslass från gårdarna varje år med exempelvis spannmål och gödsel, dessa körs nu enbart på förnybara bränslen.

Sammanlagt har en besparing på 430 ton CO2 per år gjorts på gårdarna.

Från gårdarna har fossilfritt mjöl och fossilfri rapsolja tagits fram. Köpare av dessa produkter är bland annat Polarbröd.


Boken ”Fossilfria Lantbruk” kan beställas kostnadsfritt från Energifabriken, eller laddas hem som pdf här »

Mer att läsa finns på www.fossilfrialantbruk.se