Vår berättelse

Energifabriken ägs och drivs av tre familjer som är verksamma inom bioenergiområdet samt lantbruk. Huvudkontoret finns i Linköping, nära resecentrum.

Energifabriken distribuerar och säljer biodrivmedel till kunder i hela Sverige, från Ystad i söder till Piteå i norr. Vi deltar också i olika projekt inom biodrivmedelsområdet.

Klimatförändringarna är en angelägenhet för alla idag. I Sverige har vi kommit relativt långt när det gäller att minska vårt fossila beroende för uppvärmning. Det har visat sig svårare att påverka utsläppen från transporterna. Ekonomisk tillväxt ger med automatik ökade transporter av både människor och gods. Särskilt svårt har det visat sig vara att minska påverkan från den tunga trafiken. Det finns idag inget fungerande alternativ till dieselmotorn i de tunga fordonen.

Tillsammans med Energifabriken kan du minska dina utsläpp av växthusgaser. Vi är särskilt duktiga på transporter med dieselfordon. Vi beräknar också dina utsläpp och de besparingar av utsläpp som är möjliga att genomföra. Medarbetarna på energifabriken har en djup kunskap om logistik, tung trafik, förbränningsmotorer, ledning av större projekt, bioenergi, lagstiftning och råvarumarknaden.

Vi kan därför  erbjuda ett heltäckande resultat för dig som vill låta miljöarbetet bli mer än bara pliktskyldiga formuleringar i en miljöredovisning. 

Besök oss gärna så bjuder vi på bioenergiprat och kaffe!