Vi söker säljchef!

Energifabriken hjälper företag och organisationer att sluta använda fossila drivmedel. Vi säljer förnybara drivmedel. Vi är ett lantbrukarägt företag med fötterna nedstuckna långt ned i jorden. Våra värderingar är bl.a. personlighet, ärlighet, innovationsförmåga och enkelhet. Dessa ska vägleda oss i affärerna. Vi trivs med att angripa marknaden på vårt eget sätt.  

Klicka här för mer information