Vi söker Ekonomichef

Vi växer och behöver förstärka vår organisation. Är du vår nya Ekonomichef? 

Ditt ansvarsområde omfattar hela vår ekonomi och finansiella rapportering. Här ingår allt från ekonomisk styrning i form av budgetering och kalkylering till uppföljning som månads- och årsbokslut, årsredovisningar och koncernredovisning.