RME och HVO i Mora

Macken hos Bilmetro i Mora har uppdaterats med ytterligare ett biobränsle. Nu finns RME, HVO och AdBlue. Vi känner ett stort sug från storförbrukarna av bränsle RME. Nu skiljer ungefär en tusenlapp per tankning till RME´s fördel. Macken har munstycke för båda personbil och lastbil.