Mercedes-Benz och HVO

Nu lanseras Mercedes-Benz E-Klass i en version godkänd för det fossilfria bränslet HVO100. 
HVO100 gör att CO2-utsläppen sänks med 90% och minskar utsläppen av partiklar, kolväten och kväveoxid.

Nu lanseras Mercedes-Benz E-Klass i en version godkänd för det fossilfria bränslet HVO100. 
HVO100 gör att CO2-utsläppen sänks med 90% och minskar utsläppen av partiklar, kolväten och kväveoxid.