HVO-marknaden växer vidare

Vi har forsatt god tillgång med HVO. Fler kunder kommer till och vi öppnar inom kort tre nya publika mackar. Energifabrikens HVO är en förnyelsebar premiumprodukt med högre cetantal, renare förbränning och bättre gasrespons.