Heidi Andersson och Björn Ferry köper HVO.

Heidi och Björn har i sitt projekt "Storman Forever" bestämt sig för att göra Storuman fossilfritt. Nu har Energifabriken fått leverera HVO till Heidis föräldragård i Ensamheten. Alla dieselfordon, person, flak, skåpbilar samt arbetsfordon kan nu köra förnyelsebart.