Ernst Express kör på RME, HVO och El.

Tidningen Bioenergi skriver i nr2 om Ernst Express. De kör idag på HVO, RME och El. För framtiden ser de på andra förnybara bränslen som tex flytande biogas och bränsleceller. 

-Jag tror biodrivmedel och el måste hitta varandra för att omställningen ska gå fortare, avslutar Roger Blom VD på Ernst Express. 

Läs artikeln på https://bioenergitidningen.se