1 juli, nytt regelverk "reduktionsplikt"

I söndags började nya regelverket att gälla. Det innebär att CO2 reduktionen ska vara minst 19,3% i fossildiesel. Det här berör inte Energifabriken som redan jobbar med 100% förnyelselbara drivmedel. Men marknaden i stort berörs, priserna stiger på alla typer av bränslen. Vi får många frågor om HVO finns kvar? JA, vi har gott om HVO! Ring oss om du är intresserad av tankkort eller bulkleverans!