Vi söker servicetekniker

Du kommer ansvara för att vår växande skara med tankstationer fungerar pålitligt och gör det enkelt att tanka hos oss.  Vi har idag närmare 300 tankanläggningar, både större truckstops, och mindre tankanläggningar ute hos kund. Du kommer att ha ett varierat arbete med kundkontakt, samordning av serviceinsatser och en del reparationer på egen hand. Du kommer att jobba både på kontor och på fältet.

Läs mera här