HVO – Syntetisk diesel

HVO är 100% förnybart

Vad är HVO? Står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är en biodiesel som är ett enkelt, klimatsmart och ekonomiskt alternativ till fossil diesel. Den HVO som Energifabriken levererar är ett bränsle som är 100% förnybart. HVO är en syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt och djurfetter. Vår HVO tillverkas huvudsakligen av olika restprodukter och avfall, som vegetabiliska och animaliska fetter och oljor. Palmolja används inte som råvara. Läs mer om råvaror här.

 

Utmärkta köldegenskaper

HVO är ett bränsle för alla typer av dieselmotorer och är ur användningssynpunkt identiskt med fossil diesel. Praktiska erfarenheter visar inte på någon skillnad. Vår HVO har utmärkta köldegenskaper och klarar drift ner till minus 34 grader. Inget omställningsarbete behövs för byte från fossil diesel till HVO.

Kan lagras i standardcisterner

HVO kan lagras i flera år utan att kvaliteten försämras. HVO lagras i standardcisterner för diesel och har inget problem med vatten, korrosivitet eller bakterietillväxt.

 

Lägre emissioner med HVO

Partiklar 33% lägre
NOx 9% lägre
HC 30% lägre
CO 24% lägreDrift
När du använder bränsle från Energifabriken kan du vara säker på att det fungerar. Vi har marknadens högsta kvalitet. Vi samarbetar med världens bästa till tillverkare av respektive drivmedel. Vi har full spårbarhet och analys på alla leveranser vi gör. Vi bevakar också den politiska situationen. Din anläggning hålls fylld och bränslet ? finns alltid tillgängligt.

Uppföljning
Vi följer upp och sammanställer e­ffekterna av ditt bränslebyte. Vi hjälper dig redovisa för dina kunder och vi hjälper dig även att kommunicera ut e­ffekterna till dina framtida kunder med exempelvis pressmeddelanden etc. Vi hjälper dig att ta hem hela vinsten i med ett fossilfritt drivmedel.

 

Mindre giftigt än diesel

HVO är mindre giftigt än fossil diesel, är exempelvis inte farligt för vattenlevande organismer. Utsläppen vid användning är betydligt lägre än vid användning av fossil diesel.

HVO är bränslet för dig som önskar en diesel som har alla de bra egenskaperna hos fossil diesel men adderar att den är helt förnybar, har lägre utsläpp och är mindre giftig. Det är fritt från svavel och aromater och har också mindre kallstartrök.

Klimatkalkyl

 

Fyll i din dieselförbrukning och se hur mycket du kan reducera dina utsläpp av koldioxid genom att byta till HVO.

 

ÅRLIG DIESELVOLYM I LITER