RME - enkelt, förnybart och klimatsmart

 

Vi levererar en RME av premiumkvalitet. Det är ett helt förnybaroch giftfri biodiesel, som består av 100%
RME (rapsmetylester) och framställs av rapsolja. Vår RME har utmärkande lågt innehåll av vatten, metaller, fosfor
och föroreningar. En hög tillverkningstemperatur tillsammans med vattenfri miljö ger en RME som är steril från
bakterier och alger. Vår RME är lagringsbar i minst tre år.


ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
RME ersätter fossil olja i konventionella oljepannor i effektområdet 0,5 till 60 MW. Anpassningen till RME är enkel.
Eldas pannan idag på Eo1- Eo3 olja så behövs oftast bara en intrimning av brännaren och en rengöring av tanken innan
driftsättning.


FÖRDELAR
RME fossilfritt biobränsle som minskar växthusgasutsläppen (CO2) med ca 60% jämfört med fossil olja. Bränslet är varken giftigt, cancerframkallande eller brandfarligt och därmed enkelt att hantera och lagra. Ingen rapportering till Energimyndigheten behöver göras då tillverkaren sköter det. Nedbrytningshastigheten i naturen vid eventuell spill är snabb, cirka 21 dagar, jämfört med dieselns cirka 1000 dagar.

KLIMATBERÄKNING
Vi kan även göra en klimatberäkning till er på den klimatnytta som gjorts genom att ersätta fossilt med RME.


LAGRING
Vår RME klarar 36 månaders lagring i rena cisterner. Våra tester har visat att vår RME bibehåller låg vattenhalt i cisternen
vid normal användning utan cisternrengöring, vilket hindrar bakterietillväxt även på lång sikt (mätningar har gjorts under
sex år). RME finns som sommar respektive vinterkvalitet. Behöver inte varmhållas.

Kontakta oss för mer information.