Energifabriken – Fosilfritt, förnybart och klimatsmart.

 
HVO-marknaden växer vidare

HVO-marknaden växer vidare

Vi har forsatt god tillgång med HVO. Fler kunder kommer till och vi öppnar inom kort tre nya publika mackar. Energifabrikens HVO är en förnyelsebar premiumprodukt med högre cetantal, renare förbränning och bättre gasrespons. 

Ernst Express kör på RME, HVO och El.

Ernst Express kör på RME, HVO och El.

Tidningen Bioenergi skriver i nr2 om Ernst Express. De kör idag på HVO, RME och El. För framtiden ser de på andra förnybara bränslen som tex flytande biogas och bränsleceller. 

-Jag tror biodrivmedel och el måste hitta varandra för att omställningen ska gå fortare, avslutar Roger Blom VD på Ernst Express. 

Läs artikeln på https://bioenergitidningen.se

Våra tankställen blir fler!

Våra tankställen blir fler!

Vi bygger ut vårt stationsnät kontinuerligt

Visste du att du kan tanka 100% förnybar HVO  och RME på Energifabrikens 27 tankstationer.

Ansök om ditt kort här »

twitterflöde