RME gav snabb miljövinst

Bättre för miljön. Bättre för arbetsmiljön. Problemfritt. Så sammanfattar Thomas Kallander på Tekniska verken i Linköping övergången från eldningsolja till RME i två av företagets fjärrvärmepannor.


Thomas Kallander, bränsleanskaffare på Tekniska verken.

– Vi bytte några slangar och packningar, och trimmade in förbränningen i pannan. Det var några timmars jobb. Sedan dess har allt gått problemfritt, det kunde inte vara smidigare, säger Thomas Kallander, bränsleanskaffare på Tekniska verken.

För två år sedan började Tekniska verken elda de båda mindre fjärrvärmepannorna i Linghem och Borensberg med RME under de kallaste dagarna. Årligen förbrukas
ungefär 300-400 kubikmeter RME i de båda pannorna.

– Vi jobbar hela tiden för att minska vår klimatpåverkan och vårt mål är ett så resurseffektivt fjärrvärmesystem som möjligt. Övergången från eldningsolja till RME innebar att vi snabbt kunde minska våra klimatutsläpp med drygt 400 ton, berättar Thomas Kallander.

Att arbetsmiljön förbättrades var också ett viktigt skäl till att Tekniska verken bytte
till RME.

– Med RME har vi fått en säkrare och tryggare arbetsmiljö, den är ju både giftfri och brandsäker. Att RME tillverkas i Sverige är också ett plus – för oss är det självklart att stötta den inhemska produktionen av fossilfria bränslen, säger Thomas Kallander.

Vad är RME?

RME, eller RapsMetylEster, tillverkas av en blandning av 90 procent rapsolja och 10 procent metanol. Med RME är det smidigt att börja använda förnybart bränsle i dieseldrivna fordon och kraftigt minska klimatpåverkan. Energifabrikens RME är anpassad för nordiskt klimat med högsta driftsäkerhet, året runt. För drivmedelsanvändning säljer Energifabriken uteslutande med Perstorps Verdis Polaris, en produkt som tillverkas i Sverige.

RME kan också användas som ersättning för fossil eldningsolja i de flesta oljebrännare utan ombyggnation.

Fördelar med RME:

  • Upp till 63 procent lägre klimatutsläpp, (livscykelberäkning)
  • Kan användas i befintliga fordon – klarar motortillverkarnas allt högre krav
  • Giftfri för människor och miljö - bryts lätt ner i naturen
  • Är inte brandfarligt och inte klassat som farligt gods
  • Kan även användas för uppvärmning i pannor

 
Ladda ner referensblad som PDF »