Neste MY Förnybar DieselTM, 100%HVO

Neste  MY är förnybar diesel

Neste MY Förnybar Diesel är 100% HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) och är ett enkelt, klimatsmart och ekonomiskt alternativ till fossil diesel. Neste MY Förnybar Diesel tillverkas av 100% förnybara råvaror, som växt- och djurfetter, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären.  Palmolja används inte som råvara i Sverige. Läs mer om råvaror här.

 

Utmärkta köldegenskaper

Neste MY Förnybar Diesel fungerar i alla typer av dieselmotorer och är ur användningssynpunkt identiskt med fossil diesel. Praktiska erfarenheter visar inte på någon skillnad.
Neste MY Förnybar Diesel har utmärkta köldegenskaper och klarar drift ner till minus 32 grader. Inget omställningsarbete behövs för byte från fossil diesel till Neste MY Förnybar Diesel.

Neste MY Förnybar Diesel kan lagras i flera år utan att kvaliteten försämras. Neste MY Förnybar Diesel lagras i standardcisterner för diesel.

 

Lägre emissioner med Neste MY Förnybar Diesel

   
Partiklar 33% lägre
NOx (kväveföreningar) 9% lägre
HC (kolväten) 30% lägre
CO (kolmonoxid) 24% lägreDrift
När du använder bränsle från Energifabriken kan du vara säker på att det fungerar. Vi har marknadens högsta kvalitet. Vi samarbetar med världens bästa tillverkare av respektive drivmedel. Vi har full spårbarhet och analys på alla leveranser vi gör. Vi bevakar också den politiska situationen. Din anläggning hålls fylld och bränslet finns alltid tillgängligt.

Uppföljning
Vi följer upp och sammanställer e­ffekterna av ditt bränslebyte. Vi hjälper dig redovisa för dina kunder och vi hjälper dig även att kommunicera ut e­ffekterna till dina framtida kunder med exempelvis pressmeddelanden etc. Vi hjälper dig att ta hem hela vinsten i med ett fossilfritt drivmedel.

 

Mindre giftigt än diesel

Neste MY är mindre giftigt än fossil diesel och klassas och exempelvis inte farligt för vattenlevande organismer. Utsläppen vid användning är betydligt lägre än vid användning av fossil diesel.

Neste MY är bränslet för dig som önskar en diesel som har alla de bra egenskaperna hos fossil diesel men adderar att den är helt förnybar, har lägre utsläpp och är mindre giftig. Det är fritt från svavel och aromater och har också mindre kallstartrök.

Klimatkalkyl

 

Fyll i din dieselförbrukning och se hur mycket du kan reducera dina utsläpp av koldioxid genom att byta till Neste MY.

 

ÅRLIG DIESELVOLYM I LITER