Förnybar eldningsolja

RME är ett enkelt och snabbt förnybart alternativ till fossil eldningsolja. RME används i befintlig oljepanna och standardbrännare. Energifabriken erbjuder hjälp med bränslebyte och injustering. Kontakta oss för mer information.