Biodiesel, RME

Fossilfria transporter som fungerar

RME, 100% biodiesel är ett helt förnyelsebart bränsle som kan användas i befintliga dieselfordon. På Energifabriken har vi under flera år specialiserat oss på att hjälpa transportintensiva företag som vill minska sin klimatpåverkan. Vi arbetar nära kunden och erbjuder förutom bränsle, hjälp med cisterner, pumpar, kunskap om fordon mm. Som kund hos Energifabriken får Du dessutom en årlig miljöberäkning och flerårsstatisik.

Erbjud ett klimatvänligt alternativ

Att välja hållbara produkter och tjänster blir alltmer eftertraktat hos såväl företag som privatpersoner. Så oavsett vem kunden är - erbjud ett klimatvänligt alternativ! Bland Energifabrikens kunder finns bl.a. transport- och distributionsföretag, bussföretag, taxiföretag, renhållningsföretag och kommuner. Vi ser till att bytet av bränsle i dina fordon blir lönsamt hela vägen till bokslutet i ditt företag. Som råvara i Energifabrikens biodiesel används rapsolja. Biodiesel från raps kallas också RME. RME är inte giftigt, cancerframkallande eller brandfarligt och omfattas inte av förordningen om lagring av eldningsolja, diesel och spillolja.

Biodiesel - säkerhet

Biodiesel är inte giftigt eller brandfarligt, hämta vårt Säkerhetsdatablad (118 kb, pdf).

Temperatur

Biodiesel levereras i två kvaliteter, sommarkvalitet som kan användas ner till ca -11 grader samt vinterkvalitet som används ner till ca -25 grader. Vid lägre temperaturer finns risk att biodieseln grumlas för att sedan delvis stelna. Bränslets kvalitet påverkas ej, utan biodieseln återgår till flytande form då temperaturen stiger. För att förhindra att detta orsakar blockerade bränslefilter, kan Biodiesel blandas med fossil diesel när temperaturerna är extremt låga.

Våra kunder behöver ej fundera på vinter eller sommarkvalitet utan vi levererar rätt kvalitet vid rätt tid.

Biodieselns rengörande effekt på cisterner och bränslesystem

Biodiesel har en bättre rengörande effekt än vanlig fossil diesel och kan fungerar som ett milt lösningsmedel. Om fossil diesel tidigare använts i en tank eller i ett fordon så har det bildats avlagringar som biodieseln kommer att lösa upp. Omfattningen av avlagringarna som byggts upp beror på ålder och skick på tank och fordon, men bränslefilter kan täppas till av dessa avlagringar om inte systemen är rengjorda innan användning av biodiesel påbörjas. Vi rekommenderar därför att alltid rengöra cisternen innan biodiesel fylls på. På fordon rekommenderar vi istället för rengöring att man planerar för att par extra fliterbyten kort efter att man börjar köra på biodiesel.
Lösningsegenskaper kan påverka målning och limmade detaljer eller skyltar på fordon eller tank, så om biodiesel har spillts bör det torkas bort.

Lagringsduglighet

Biodiesel har liksom vanlig fossil diesel begränsningar i hur lång tid det kan lagras. Vår biodiesel uppfyller samma krav som vanlig diesel vilket innebär minst 6 månaders lagringsduglighet. Vi rekommenderar inte att biodieseln lagras längre än 12 månader.
Biodiesel är känsligt för vatten, värme och solljus då det är en nedbrytbar produkt. Lagringscisterner ska därför hållas rena och fria från vatten.

Energifabriken AB Gjuterigatan 1D 582 73 Linköping E-post: info.snabela.energifabriken.se Telefon: 0142 414 55